Sajtóközlemény
Elkészült a szennyvíz csatorna-hálózat Vésztőn

A projekt konkrét célja a hazai és az uniós irányelvek előírásainak figyelembevételével a szennyvízelvezetési infrastruktúra komplex kiépítése, és a környezetterhelés csökkentése. Az ivóvízkészletek mind hazai, mind globális viszonylatban végesek, elszennyeződésük sajnálatos módon az elmúlt években egyre nagyobb méreteket öltött. A társadalom fontos feladata - a hosszú távú fenntartható fejlődést szem előtt tartva - az ivóvízbázisok megóvása a takarékosság és a tisztántartás által.

Vésztőn az elmúlt években a lehetőségekhez mérten, az elnyert pályázati támogatások függvényében bővült a hálózat. 2007-ben fejeződött be a szennyvíztisztító 500-ról 1000 m3/nap kapacitásúra bővítése. A tisztító bővítésével olyan kapacitást értünk le, mely a település 100%-os kiépítettsége esetén is elegendő, ezért a gazdaságos üzemeltetéshez a további csatornahálózat kiépítése elengedhetetlen.

Jelenleg a városban a csatornahálózat kiépítettsége 35 %-os, vagyis Vésztő kedvezőtlen helyzetben van a Békés megyei településekhez képest. A jogszabályi előírások miatt 2015 végéig az önkormányzatnak kötelessége megoldani a település teljes egészére vonatkozó szennyvízkezelést és elvezetést, amely pótlólagos beruházást igényel.

Cél a teljes település csatornázottságának megvalósítása, amelyhez jelen ütemben tervezett fejlesztés nagyban hozzájárul a további 1482 ingatlan csatornahálózatának kiépülésével, amivel közel 82%-os lesz a kiépítettség.

Az eddig megépült gravitációs szennyvízcsatorna hálózat gerincvezetékének hossza 21 km, ami a jelenlegi projekt során 27.2 km szintén gravitációs csatornahálózattal bővül. A csatornahálózat bővítésének beruházási költsége nettó 1.300.000.000 Ft, amelynek 85 %-a a Kohéziós Alapból és hazai költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás. A fennmaradó részt a városban működő vízközmű társulat biztosítja, amely 2008. november 19-én alakult meg a jelen beruházás kapcsán.

A projekt megvalósulásának kezdete 2011 júliusa, befejezése előreláthatólag 2012 októbere.

A fejlesztés megvalósulása nyomán várhatóan létrejövő eredmények:

 • Műszaki szempontból kedvező, hogy Vésztőn egy, a település nagy részét kiszolgáló szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító telep fog üzemelni, ami növeli a rendszer hatásfokát, és javítja a működtethetőségét.
 • Gazdasági szempontból jó eredmény, hogy a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep hatékonyabban fog üzemelni, fajlagos üzemeltetési és fenntartási költsége alacsonyabb lesz.
 • Társadalmi szempontból megnyugtató eredmény, hogy a fejlesztés után nem sérül tovább a település lakóinak az esélyegyenlősége, mert a település belterületének teljes csatornázása révén a legtöbb háztartásnak megadatik az a lehetőség, hogy közcsatornára csatlakozzon. A ma még csatornázatlan területen élő lakosoknak nem kell fenntartaniuk a költséges egyedi szennyvíztároló berendezéseiket.
 • Vízminőség-védelmi szempontból komoly eredménynek számít, hogy csökken a felszín alatti vizek szennyezése. A hatékonyabban működő szennyvíztisztító telepről elfolyó, tisztított szennyvíz minőségi paraméterei kedvezőbbek lesznek, ezáltal csökken a befogadó szennyezettsége is.
 • Szennyvízcsatorna hálózatának bővítését kezdte meg Vésztő Város Önkormányzata. A beruházás 2012 őszén fejeződik be, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával mintegy 1,3 milliárd forintból készül.  Kedvezményezett: Vésztő Város Önkormányzata
  Projekt megnevezése: „Vésztő város szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)”
  Projekt azonosítószáma: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006